Privacyverklaring


Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-07-2021


Je privacy is voor CrossFit Laarbeek van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes en in overeenstemming met de privacywetgeving gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij CrossFit Laarbeek allemaal doen met informatie die betrekking heeft op jou.


Als je vragen hebt, of wilt weten welke informatie over jou we precies bijhouden, neem dan contact op met CrossFit Laarbeek.


Toegang portaal (SportBigManager)

Om te kunnen inloggen op het ledenportaal en/of de app heb je een account nodig. Om een account aan te maken, vragen wij je om een online registratieformulier in te vullen met aanvullende informatie over jou. Ook dien je een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.


Met ons ledenportaal en/of onze app krijg je toegang tot een beheeromgeving waarin je niet alleen informatie kunt invoeren en bekijken, maar ook voorkeuren kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de onlinedienst. SportBitManager houdt bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is.


Om je te kunnen identificeren, toegang te verschaffen tot het ledenportaal en/of de app en alle door jou gewenste diensten, producten en andere opties te kunnen aanbieden of uitvoeren, maken wij gebruik van je gebruikersnaam, naw-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht.


Wij bewaren deze informatie tevens voor jouw gemak, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen. Daarnaast gebruiken wij de informatie om je te kunnen benaderen als dat nodig is voor het aanbieden of uitvoeren van de door jouw gewenste diensten, producten en andere opties zoals communicatie naar onze leden. Je kunt via je account alle door jou opgegeven informatie aanpassen wanneer je dat wilt.MOGELIJKE DIENSTEN, PRODUCTEN EN ANDERE OPTIES


Betaalde producten en diensten

CrossFit Laarbeek zal via de onlinedienst SportBit manager diverse producten aanbieden of verkopen. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van betaalde abonnementen of rittenkaarten, de aankoop van producten (bijvoorbeeld sportartikelen) en de aankoop van credits.


Wanneer je een aankoop doet of een bestelling plaatst, worden je persoonsgegevens gebruikt om deze netjes af te kunnen handelen.


Voor het afhandelen van een aankoop of bestelling wordt gebruik gemaakt van betalingsgegevens (van je bank of creditcardmaatschappij), naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot zeven jaar nadat je aankoop of bestelling is afgerond (dat is de wettelijke bewaarplicht).


Nieuwsbrief en contactformulier

Een abonnement op een nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via het ledenportaal kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de verzendlijst voor de nieuwsbrief.


Om te kunnen reageren op een ingevuld contact- of vragenformulier wordt gebruik gemaakt van je e-mailadres. Dit gaat op basis van jouw toestemming. De informatie op het contact- vragenformulier wordt bewaard totdat zeker is dat je tevreden bent met de reactie en tot zes maanden daarna. Zo blijft bij vervolgvragen de benodigde informatie beschikbaar. Ook kan deze informatie gebruikt worden om onze klantenservice te verbeteren.


Reclame

Wanneer wij jou reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten doen wij dit:

  • per e-mail
  • via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt je ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.Cookies


De onlinedienst SportBit manager gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.


Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar hou er rekening mee dat sommige dingen van onze onlinedienst SportBit manager dan mogelijke niet, of niet meer goed werken.


Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben het Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.


Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Om de onlinedienst Sportbit manager optimaal aan te kunnen bieden werken zij samen met een aantal partners waarbij het nodig is dat persoonsgegevens van leden uitgewisseld worden.


Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van de mails vanuit SportBit manager. Dit verloopt via een externe mail provider waarbij er dus e-mailgegevens moeten worden gedeeld.


Als het voor de goede werking van Sportbit manager noodzakelijk is om persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan derden, dan doen wij dat alleen aan bedrijven die gesitueerd zijn in de EER landen, of landen die voorkomen op de door de Europese Comissie opgestelde lijst van landen met een passend beschermingsniveau.


Ook zullen persoonsgegevens gedeeld worden als geldende privacywetgeving bepaalt dat dat moet. Een voorbeeld hiervan is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte moeten doen bij de politie.


Klik hier voor een overzicht van de partners waarmee wij samenwerken

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Zo maken alle applicaties gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens versleuteld worden verstuurd waardoor deze niet kunnen worden onderschept.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de onlinedienst SportBit manager wijzigt, moeten wij soms ook deze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.


Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen (een bepaald) gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om aanvullende informatie te vragen om met zekerheid je identiteit vast te kunnen stellen.


Klacht indienen

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kun je contact opnemen met de supportdesk; mail: info@crossfitlaarbeek.nl / schrijven: Zie contact gegevens hieronder.


Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.Contactgegevens

CrossFit Laarbeek
Vonderweg 23
5741 TE Beek en Donk
info@crossfitlaarbeek.nl
+31 6 28 78 15 40